×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 672
-->

سلسله

 روستاهای دارای خانه قرآنی با رنگ زردمشخص شده اند

 

شهرستان

بخش

شهر/دهستان

روستا

 

 

نام

نام

نام

نام

خانوار

جمعيت

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

تمليه

333

1,114

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

شيخ آباد زنگيوند

300

1,058

سلسله

مرکزي

يوسف وند

در تنگ پايين

242

846

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

امير پايين

203

724

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

امير بالا

203

686

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

اصلان شاهي

200

655

سلسله

فيروزآباد

قلايي

عدل آباد

181

614

سلسله

مرکزي

يوسف وند

دکاموند بالا

181

654

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

علي ابادجوانمرد

144

510

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

پيرمحمدشاه

143

508

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

ده حسنعلي

139

473

سلسله

مرکزي

يوسف وند

در تنگ بالا

130

463

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

سراب شيخ عالي

124

426

سلسله

مرکزي

هنام

سراب سقا

120

435

سلسله

مرکزي

دوآب

مومن اباد

119

406

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

آب باريک بالا

115

449

سلسله

مرکزي

دوآب

هندي

115

393

سلسله

مرکزي

يوسف وند

ده رحم

115

435

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

محمداباد

113

406

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

سيل هابيل

113

411

سلسله

مرکزي

هنام

پرسک

108

378

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

نورابادچشمه برقي

102

351

سلسله

مرکزي

يوسف وند

دکاموند پايين

101

368

سلسله

مرکزي

يوسف وند

گرکان پايين

100

385

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

کرکر

99

322

سلسله

مرکزي

يوسف وند

صالح اباد

96

325

سلسله

مرکزي

يوسف وند

گريران پايين

96

359

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

طرهاني پايين

95

342

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

ده اقا

93

325

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

کرت آباد

93

311

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

کهريز

90

276

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

ربيع آباد

90

312

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

پيرکه

88

304

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

رضي آباد جوانمرد

87

317

سلسله

مرکزي

هنام

خسرو آباد پرسک

85

280

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

رومشته

84

323

سلسله

مرکزي

هنام

دارماهي

84

277

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

بتکي

79

289

سلسله

مرکزي

هنام

سراب چناربالا

79

263

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

عباس اباد

75

267

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

تيمور‌سوري بالا

73

243

سلسله

مرکزي

دوآب

اهنگران

73

246

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

سراب سرخه احمداباد

72

235

سلسله

مرکزي

يوسف وند

گرکان بالا

72

266

سلسله

فيروزآباد

قلايي

داربيد بالا

69

275

سلسله

مرکزي

دوآب

رضااباد

69

229

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

کرم  آباد

69

184

سلسله

مرکزي

يوسف وند

گل زرد

69

238

سلسله

مرکزي

يوسف وند

گريران بالا

68

250

سلسله

مرکزي

هنام

سراب هنام

67

232

سلسله

مرکزي

هنام

بيد قطار پايين

67

217

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

ژيريان

66

232

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

القاس اباد

65

235

سلسله

مرکزي

يوسف وند

بمارشه

64

246

سلسله

فيروزآباد

قلايي

شينه بالا

63

238

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

حاتم اباد

62

224

سلسله

مرکزي

دوآب

فيض اباد

62

212

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

چشمه علي اکبر

61

219

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

درويش اباد

60

216

سلسله

مرکزي

دوآب

علم اباد

60

215

سلسله

مرکزي

هنام

سراب‌چنارپايين

59

215

سلسله

مرکزي

يوسف وند

چناره بالا

59

192

سلسله

مرکزي

يوسف وند

محمدعلي اباد

56

232

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

اميرآباد ندر

55

168

سلسله

مرکزي

هنام

سراب سياه پوش

55

200

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

سراب پاپي

51

180

سلسله

مرکزي

يوسف وند

ناصروند

51

192

سلسله

مرکزي

يوسف وند

اميرابادحق ندر

51

198

سلسله

مرکزي

يوسف وند

کرم اباد حق ندر

51

179

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

زير تنگ خياط

50

188

سلسله

مرکزي

دوآب

کاظم اباد

50

163

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

پابرج

50

163

سلسله

فيروزآباد

قلايي

چشمه طلا

49

203

سلسله

مرکزي

هنام

چهارتخته

48

168

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

علي آبادچشمه برقي

47

160

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

نقي ابادندر

47

173

سلسله

مرکزي

يوسف وند

چراغ آبادبالا

47

189

سلسله

فيروزآباد

قلايي

لعل اباد

46

215

سلسله

مرکزي

يوسف وند

شاهپوراباد

46

162

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

نور آباد چشمه برقي

45

166

سلسله

مرکزي

هنام

چم تکله بالا

45

159

سلسله

مرکزي

هنام

چشمه شاه قلي

43

137

سلسله

مرکزي

هنام

مشهدي قاسم

42

150

سلسله

مرکزي

هنام

کٍل دولتشاهي

41

164

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

رومشته مؤمن آباد

40

157

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

بادام شيرين

39

133

سلسله

مرکزي

يوسف وند

ميان خران

39

144

سلسله

مرکزي

دوآب

دهنو

38

146

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

قاسم ابادچشمه برقي

38

134

سلسله

مرکزي

هنام

کشورزه بالا

38

120

سلسله

مرکزي

يوسف وند

ناصروندرحيمي

38

110

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

هره باغ خياط

37

120

سلسله

مرکزي

هنام

شترمل‌بالا‌

37

106

سلسله

مرکزي

هنام

کاکارضا پايين

36

130

سلسله

مرکزي

يوسف وند

شکراباد

36

149

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

چاله چاله

35

105

سلسله

مرکزي

هنام

کمرسياه

35

132

سلسله

مرکزي

يوسف وند

چراغ آبادپايين

35

138

سلسله

فيروزآباد

قلايي

داربيد وسطي

34

125

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

حسين اباد

34

107

سلسله

مرکزي

يوسف وند

حيدرابادچناره

33

125

سلسله

فيروزآباد

قلايي

سرنجه قلايي

32

122

سلسله

مرکزي

دوآب

عالم آباد پايين

32

111

سلسله

مرکزي

دوآب

نيازاباد

32

96

سلسله

مرکزي

دوآب

عالم آبادبالا

31

118

سلسله

مرکزي

هنام

ياري اباد

30

107

سلسله

مرکزي

دوآب

احمداباد

29

95

سلسله

مرکزي

دوآب

علي آباد پايين

29

102

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

ملک آباد

29

104

سلسله

مرکزي

هنام

سول مرجان

29

106

سلسله

مرکزي

هنام

ورنمد

29

98

سلسله

مرکزي

يوسف وند

کلاه کج

29

117

سلسله

مرکزي

يوسف وند

الماس اباد

29

109

سلسله

مرکزي

دوآب

سراب سيدعلي

28

90

سلسله

مرکزي

هنام

بردبل

28

104

سلسله

مرکزي

هنام

شترمل پايين

28

91

سلسله

مرکزي

هنام

هزارمني

28

91

سلسله

مرکزي

يوسف وند

صالح اباداميدعلي

28

103

سلسله

مرکزي

دوآب

زيرطاق دوآب

27

99

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

پيرکه بالا

27

91

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

حيدرابادساکي

27

98

سلسله

مرکزي

هنام

چشمه سرده بالا

27

100

سلسله

مرکزي

يوسف وند

جواداباد

27

95

سلسله

مرکزي

يوسف وند

جمشيداباد

27

106

سلسله

فيروزآباد

قلايي

ورنمه

26

130

سلسله

مرکزي

دوآب

ميان‌ولان‌ بالا

26

83

سلسله

مرکزي

دوآب

سرنجه

26

99

سلسله

مرکزي

دوآب

شيخ اباد

26

80

سلسله

مرکزي

هنام

هموارکوليوند

26

87

سلسله

مرکزي

يوسف وند

حسين اباداميري

26

98

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

پشت تنگ گل گل

25

77

سلسله

فيروزآباد

قلايي

چم قبرستان

25

107

سلسله

مرکزي

دوآب

محمدتيپ

25

88

سلسله

مرکزي

دوآب

نظراباد

25

95

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

فرهاداباد

25

124

سلسله

مرکزي

هنام

کشورزه پايين

25

85

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

غلام آباد خياط

24

87

سلسله

فيروزآباد

قلايي

چم گرگعلي

24

100

سلسله

مرکزي

دوآب

ميرزايي اهنگري

24

91

سلسله

مرکزي

هنام

چولان ديم

24

87

سلسله

مرکزي

يوسف وند

اکبر آباد

24

78

سلسله

مرکزي

يوسف وند

بساط آباد

24

88

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

اسداباد

23

78

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

فتح اباد

23

77

سلسله

مرکزي

هنام

شاه رضااباد

23

69

سلسله

مرکزي

هنام

سيدعالي

23

80

سلسله

مرکزي

يوسف وند

مقصوداباد

23

96

سلسله

مرکزي

هنام

چشمه بيد

22

97

سلسله

مرکزي

هنام

حسن اباد

22

86

سلسله

فيروزآباد

فيروزآباد

تيمور سوري‌پايين

21

82

سلسله

مرکزي

دوآب

نجف قلي

21

71

سلسله

مرکزي

قلعه مظفري

نورابادندر

21

69

سلسله

مرکزي

هنام

جهان اباد

21

78

سلسله

مرکزي

هنام

کلاه هيل

21

79

سلسله

مرکزي

هنام

کاکارضااميدعلي

21

83

سلسله

مرکزي

يوسف وند

عباس اباد

21

73

سلسله

مرکزي

يوسف وند

ملک اباد

21

96