×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 672
-->

کوهدشت

 روستاهای دارای خانه قرآنی با رنگ زردمشخص شده اند

 

شهرستان

بخش

شهر/دهستان

روستا

 

 

نام

نام

نام

نام

خانوار

جمعيت

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

شهرک امام خميني

878

2,908

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

قرعليوند

546

1,979

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

خوشناموند

498

1,826

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

آب باريکي

467

1,726

کوهدشت

مرکزي

گل گل

اکبراباد

440

1,641

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

باباگردعلي

365

1,265

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

دم روستان

288

1,113

کوهدشت

مرکزي

گل گل

اشتره گل گل

277

1,047

کوهدشت

مرکزي

گل گل

سپيده گل گل

255

955

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

کوچکه شيراوند / شيراوند پايين

248

994

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

شورابه بهرام بيگ

236

840

کوهدشت

مرکزي

گل گل

هاشم بگ

228

854

کوهدشت

درب گنبد

بلوران

بلوران

217

742

کوهدشت

مرکزي

گل گل

شيراوندگندابه

214

770

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

توه خشکه

209

827

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

چغاپيت‌پايين

203

713

کوهدشت

درب گنبد

بلوران

بره کلک

203

734

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

کيله

201

780

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

چشمه سفيد

188

761

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

نام کول / عبدالعلي کريمي

187

638

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

قبرموسي

181

696

کوهدشت

مرکزي

گل گل

کبوده ابوالوفا

180

685

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

شرشره

169

589

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

صيدکريم کوشکي

168

585

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

خسرواباد

166

612

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

آقاباباشيراوند / شيراوند بالا

164

665

کوهدشت

مرکزي

گل گل

کمير مالمير

161

588

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

چغاپيت بالا

159

607

کوهدشت

مرکزي

گل گل

شيراوندناوه

159

588

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

شورابه پايين يک

157

577

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

کت کن

153

583

کوهدشت

مرکزي

گل گل

هفت‌ چشمه

149

584

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

چنارپايين آزاد بخت

146

595

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

شورابه کريم خان

145

512

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

قبله

139

545

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

داودرشيد

138

507

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

چله بان

136

532

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

چنار بالا آزاد بخت

135

488

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

گراب کوچک

126

453

کوهدشت

مرکزي

گل گل

پريان اله مراد

126

467

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

پشت تنگ وسطي باپيرولي اله

123

434

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

سرخه ليژه کرمعلي / ده کرمعلي

122

469

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

چم قلعه

118

462

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

جعفرآباد

112

522

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

ساري ميري

111

410

کوهدشت

مرکزي

گل گل

ابوالوفا

111

382

کوهدشت

درب گنبد

بلوران

سياه چشمه

111

488

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

هرين خليفه

109

426

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

چم کوشک طولابي

105

347

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

رييس وند

104

398

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

باباقلي

104

389

کوهدشت

مرکزي

گل گل

پشته ساري

103

372

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

نامجو

101

442

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

چاه خيره

99

388

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

تنگ کبود گلابي

95

368

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

تکيه اولاد قباد

95

384

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

کوره دشت ‌پايين

90

400

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

گرخوشاب‌

90

364

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

تنگ داراب ريکا

89

373

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

آزاد بخت‌ کره ‌پا بالا

87

339

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

انبار

86

296

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

چم ديلاوندبالا

85

301

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

چشمه باراني/پشت باغ ضروني

84

291

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

اولاد دربندکبود

84

294

کوهدشت

مرکزي

گل گل

سعادت آباد

83

310

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

ده برادر

82

310

کوهدشت

مرکزي

گل گل

فرخ‌آبادپايين

81

297

کوهدشت

مرکزي

گل گل

کمره ميشنان

80

279

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

ذق

77

283

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

مراد خان / پشت تنگ وسطي

76

240

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

ميره‌و احمد

75

257

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

برافتاب سيدمحمد

75

313

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

چم سنگر / سرسنگر

73

290

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

باغله بالا

73

276

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

ذالياب

70

292

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

گمبله / گومله

70

264

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

گرمه خاني

69

259

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

ميان مله عباس آباد

68

304

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

کل سرخ عيدي

64

222

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

تنگ گراز / رشيد

64

243

کوهدشت

مرکزي

گل گل

کوتوله باباکرم

64

224

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

پشم

61

216

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

شورابه وسطي

60

212

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

سرکوره ‌نورخدا

59

260

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

پاي استان

59

208

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

چروگره

58

220

کوهدشت

مرکزي

گل گل

سفيدخاني

57

208

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

باغله پايين

57

210

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

لطيف  احمدي

56

166

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

فتح اله آباد

53

169

کوهدشت

درب گنبد

بلوران

خيران بره

53

185

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

ده علي قلي

52

189

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

چشمه ميرزاحسين

51

151

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

سه اسياب

51

187

کوهدشت

مرکزي

گل گل

دالاب‌ پايين

51

188

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

باويله

50

161

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

سيدصالح

50

212

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

چاه قاضي / حاجي علي

50

164

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

نيله

49

204

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

چقاسبزنقدعلي

49

199

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

شورابه پايين  دو

48

174

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

صفراباد

48

156

کوهدشت

درب گنبد

بلوران

بره خيره

46

166

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

محمدکريم کوشکي

45

164

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

ده منتعلي

45

150

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

تازه آباد

44

172

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

چاه شوره بالا/ صيد حسين کوشکي

43

156

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

زوله

43

174

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

سراب هوميان

43

198

کوهدشت

مرکزي

گل گل

کوتوله عزيزخان

43

155

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

پشت تنگ پايين صيدرضا

42

148

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

چم ميربيگ

42

168

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

حيدرعلي  فاضلي

41

125

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

سرچشمه ضروني

41

117

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

دره خوشي

41

180

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

اسداباد

40

146

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

اولاد نقي آباد

40

156

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

ساري کوچکه

37

137

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

چال اب مرادعلي

36

168

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

کل گاوراه

34

121

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

چيابله پايين

34

159

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

دارسيدگل / علي حسين آباد

34

153

کوهدشت

مرکزي

گل گل

فرخ‌آبادبالا

34

118

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

باوينه

34

145

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

قلندر

33

140

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

چياسوره شيخ احمد

33

113

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

سياه کمره زالي

33

120

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

تنگقلعه

32

117

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

قبرمحمدمراد

32

118

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

ميانرودضروني

31

113

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

چم سيل / سرخ مهر

31

129

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

چنارمدوي بالا

31

131

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

چم لتور

31

108

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

علي عسگر / منار

31

117

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

محمدعلي کوشکي/چاه شوره وسطي

30

122

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

شاه نظر ميريان

30

112

کوهدشت

مرکزي

گل گل

کمربله

30

140

کوهدشت

مرکزي

گل گل

ميناپريان

30

97

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

حسين آبادسرطرهان

29

114

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

گنجينه ضروني

29

115

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

چشمه کبود

29

121

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

احمدخان / دم تنگ

29

84

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

پشت تنگ پايين ملک علي

28

104

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

رودبارحسين بيگ

28

111

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

چم زرشک

28

127

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

دم دره هوميان

27

116

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

چم آستان

27

130

کوهدشت

درب گنبد

درب گنبد

چمديلاوند پايين

27

99

کوهدشت

طرهان

طرهان شرقي

پشت تنگ پايين رحيم خان

26

77

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

پاپل ماديان رود

26

105

کوهدشت

درب گنبد

بلوران

بره انار

26

93

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

چنارمدوي پايين

25

101

کوهدشت

درب گنبد

بلوران

بره ترک

25

96

کوهدشت

درب گنبد

بلوران

بره جولا

25

106

کوهدشت

طرهان

طرهان غربي

چاه شوره پايين/ محمد زکي کوشکي

24

88

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

ده خسرو

23

90

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

کره ضروني

23

74

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

گل اغه مرده

23

115

کوهدشت

کوهناني

کوهناني

يوسف آباد

23

105

کوهدشت

درب گنبد

بلوران

چشمه سفيد

23

83

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

سرخ دم لکي

22

80

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت شمالي

سيد احمد شاه / چشمه کبود

22

117

کوهدشت

مرکزي

کوه دشت جنوبي

چم‌کبودبالا

21

91

کوهدشت

کوهناني

زيرتنگ

گري اسلام آباد

21

79