×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 672
-->

رومشکان

 روستاهای دارای خانه قرآنی با رنگ زردمشخص شده اند

 

شهرستان

بخش

شهر/دهستان

روستا

 

 

نام

نام

نام

نام

خانوار

جمعيت

رومشکان

سوري

سوري

سوري

1,109

3,832

رومشکان

سوري

رومياني

رومياني

916

3,458

رومشکان

مرکزي

رومشکان

اقاجان

644

2,364

رومشکان

مرکزي

بازوند

خيردرار

498

1,757

رومشکان

مرکزي

بازوند

رنگين بان

493

1,748

رومشکان

مرکزي

رومشکان

رشنوده

461

1,664

رومشکان

مرکزي

بازوند

کهريز

461

1,576

رومشکان

مرکزي

بازوند

بازوندي

418

1,474

رومشکان

مرکزي

بازوند

گلستانه

379

1,293

رومشکان

سوري

رومياني

نظرعليوند

326

1,178

رومشکان

مرکزي

رومشکان

مهکي

302

1,216

رومشکان

مرکزي

رومشکان

لالوند

248

898

رومشکان

مرکزي

رومشکان

رحمن اباد زاغه لالوند

235

833

رومشکان

سوري

سوري

اسداباد

220

781

رومشکان

سوري

رومياني

پادروندپايين

216

811

رومشکان

سوري

رومياني

موسي‌آبادبالا

198

709

رومشکان

سوري

سوري

نسارخاصي اباد

193

655

رومشکان

سوري

سوري

عزيزاباد

191

684

رومشکان

مرکزي

رومشکان

چغاپور

191

663

رومشکان

سوري

رومياني

پادروندوسطي

167

681

رومشکان

سوري

رومياني

موسي‌آبادپايين

162

583

رومشکان

سوري

رومياني

پادروندبالا

159

595

رومشکان

سوري

رومياني

مراداباد

158

580

رومشکان

سوري

سوري

شيخه آباد

126

479

رومشکان

سوري

سوري

رماوندي پايين

121

461

رومشکان

سوري

سوري

چغاسبزخدانظر

109

398

رومشکان

سوري

رومياني

حسين اباد

89

377

رومشکان

مرکزي

بازوند

عبدل بيگي محمدي

78

266

رومشکان

سوري

سوري

شيراوند

67

250

رومشکان

سوري

سوري

سفيدخاني جديد

62

223

رومشکان

مرکزي

رومشکان

محمدابادگراوند

49

176

رومشکان

سوري

سوري

توحيدسوري

44

143