-->

راهنمای تأسيس مؤسسات قرآني مردمي و خانه هاي قرآن روستايي

سازمان دارالقرآن الكريم با عنايت به بندهاي (16) و (17) ماده (6) اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي و در راستاي تحقق مأموريتها و وظايف ذاتي خود از سال (1383) اقدام به اجراي طرح ساماندهي تشكلهاي قرآني مردمي نموده است.

اين سازمان با همكاري ادارات كل تبليغات اسلامي استانهاي سراسر كشور تاكنون (1700) مؤسسه قرآني مردمي و (2200) خانه قرآن روستايي را ساماندهي نموده و براي آنها مجوز فعاليت صادر كرده است.
 
با افزايش تعداد متقاضيان تأسيس مؤسسات قرآني مردمي و خانه هاي قرآن روستايي در سالهاي اخير اين سازمان بر آن شد تا با توليد نرم افزاري اختصاصی، فرايند صدور مجوز تشکلهای قرآنی مردمی را سهولت و سرعت بخشد؛ از اين رو واحدهاي تخصصي ذي ربط (اداره امور استانها و مؤسسات قرآني و اداره فناوري اطلاعات) با تشكيل كميته اي مشترك از اواخر سال (89) اقدام به توليد اين نرم افزار و طراحي سيستم ثبت نام اينترنتي از متقاضيان تأسيس مؤسسه قرآني مردمي نمودند و بحمدالله پس از ماه ها تلاش و پيگيري اين طرح از ابتداي سال (91) در كشور به اجراء در آمد.
 
با اجرايي شدن اين طرح كليه متقاضيان تأسيس مؤسسه قرآني مردمي مي توانند فرايند صدور مجوز فعاليت را بصورت غيرحضوري دنبال نمايند.
 
*قابليت هاي اين نرم افزار :
 
1) دريافت كليه اطلاعات، اسناد و ضمائم مورد نياز از متقاضيان
 
2) مشاهده وضعيت و امكان پيگيري درخواست ها از طريق سيستم
 
3) امكان نظارت بسيار مناسب از سوي واحدهاي استاني و ستاد
 
4) سرعت بسيار بالا در صدور مجوز
 

ضمایم