اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی الزهرا (سلام الله علیها)
نام و نام خانوادگی مدیر: سعید غریبی

اطلاعات تماس

استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: درمکان
آدرس: روستای درمکان