اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی آل یاسین (علیهم السلام)
نام و نام خانوادگی مدیر: علی زمان محمدی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3825562101
استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: بردبر
آدرس: دبستان شهید محمدی