اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
نام و نام خانوادگی مدیر: کاوس تقی پور

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3825572160
استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: ده صحرا
آدرس: حسینییه مهدیه (عج)