اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی فاطمیه (سلام الله علیها)
نام و نام خانوادگی مدیر: کرامت الله برزوئی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3825582077
استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: سیله
آدرس: روستای سیله