اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی قثرآن و عترت
نام و نام خانوادگی مدیر: هدایت الله حبیبی

اطلاعات تماس

استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: بروبر
آدرس: روستای بروبر