اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی کریم تسنیم
نام و نام خانوادگی مدیر: شهباز بیژنی فرد

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3825862218
استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: سندگان
آدرس: سندگان دهیاری