اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی محمد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)
نام و نام خانوادگی مدیر: آیت الله جلیل پیران

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3825412030
استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: دره شور
آدرس: روستای دره شور