اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی نورالهدی
نام و نام خانوادگی مدیر: صدیقه امیری

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3825342035
استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: لردگان
روستا: دهنومیلاس
آدرس: روستای دهنومیلاس خیابان انقلاب