اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی شهری بیت النور
نام و نام خانوادگی مدیر: اصغر رضائی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3822622260
استان: چهار محال وبختیاری
شهرستان: کیار
آدرس: بلوار کشاورز – ساختمان دار القرآن الکریم