اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی شهری حضرت زهرا (سلام الله علیها)
نام و نام خانوادگی مدیر: شهربانو شوکتی

اطلاعات تماس

تلفن همراه مدیر: 9375379124
استان: خراسان شمالی
شهرستان: شیروان
آدرس: خ جهاد - مسجد مسلم بن عقیل