اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی امام حسن مجتبی (علیه السلام)
نام و نام خانوادگی مدیر: ام البنین عبداللهی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 5858460182
استان: خراسان شمالی
شهرستان: فاروج
روستا: سه گنبد
آدرس: خراسان شمالی - روستای سه گنبد - مسجد روستا