اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی ریحانة النبی (سلام الله علیها)
نام و نام خانوادگی مدیر: عذرا نجفی حاج تقی

اطلاعات تماس

تلفن همراه مدیر: 9362937142
استان: خراسان شمالی
شهرستان: فاروج
روستا: حاج تقی
آدرس: خراسان شمالی - روستای حاج تقی - مسجد روستا