اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی سماء
نام و نام خانوادگی مدیر: رقیه رشیدی اسفجیر

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 5858263852
استان: خراسان شمالی
شهرستان: فاروج
روستا: اسفجیر
آدرس: خراسان شمالی - روستای اسفجیر ـ مسجد روستا