اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی سوره فاروج
نام و نام خانوادگی مدیر: سمیه شارعی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 5858253337
استان: خراسان شمالی
شهرستان: فاروج
روستا: گزکوه
آدرس: خراسان شمالی - روستای گزکوه - دهیاری روستا - یا مسجد روستا