اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی عترت (علیهم السلام)
نام و نام خانوادگی مدیر: ربابه ترابی مقدم

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 8450212
استان: خراسان شمالی
شهرستان: فاروج
روستا: تیتکانلو
آدرس: خراسان شمالی - روستای تیتکانلو ـ مسجد ابوالفضل (علیه السلام)