اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی کوثر فاروج
نام و نام خانوادگی مدیر: شهربانو رحمانی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 5858459597
استان: خراسان شمالی
شهرستان: فاروج
روستا: خیرآباد
آدرس: خراسان شمالی - روستای خیرآباد - زینبیه