اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی صافات
نام و نام خانوادگی مدیر: ام البنین رحیمی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 5853323636
تلفن همراه مدیر: 9193736683
استان: خراسان شمالی
شهرستان: گرمه
روستا: چهارچوبه
آدرس: خراسان شمالی - روستای چهارچوبه - مسجد امیرالمومنین (علیه السلام)