اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی گل نرگس
نام و نام خانوادگی مدیر: لیلا شریفیان - گل مریم صادقی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 05853413352- 05853413225
استان: خراسان شمالی
شهرستان: گرمه
روستا: چشمه خان
آدرس: خراسان شمالی -روستای چشمه خان - مسجد موسی بن جعفر (علیه السلام)