اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی نشر نور
نام و نام خانوادگی مدیر: مظاهر عظیمی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 38281294
تلفن همراه مدیر: 9188167575
استان: همدان
شهرستان: همدان
آدرس: شهرستان همدان - خیابان پاسداران - کوچه شهید خسرو عباسی - کوچه میثم - پلاک 13