اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی نور الهدی
نام و نام خانوادگی مدیر: محمود خلج

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 4318145
تلفن همراه مدیر: 9187500047
استان: همدان
شهرستان: همدان
روستا: دهپیاز
آدرس: خ شهید مدنی- ک سلمان فارسی- پ336