اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی شمیم وحی
نام و نام خانوادگی مدیر: فاطمه سلطانی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 35252997
تلفن همراه مدیر: 9131594496
استان: یزد
شهرستان: یزد