اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی مهزیار
نام و نام خانوادگی مدیر: معصومه راه گل

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3523674593
تلفن همراه مدیر: 9137244054
استان: یزد
شهرستان: یزد
روستا: محمدآباد
آدرس: زارچ-محمدآباد