اطلاعات خانه قرآنی

نام خانه قرآنی: خانه قرآنی روستایی ولایت
نام و نام خانوادگی مدیر: علی معزی مقدم

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 3528363424
تلفن همراه مدیر: 9132583611
استان: یزد
شهرستان: یزد
روستا: محمدآباد
آدرس: روستای محمدآباد- جنب مخابرات